Ciència al servei de la fauna salvatge

El Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge (SEFaS) és un servei de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) dedicat al suport a la docència, la gestió i la investigació bàsica i aplicada en maneig, ecologia i patologia de fauna salvatge.

SEFaS services

Valorem l’estat sanitari d’animals i poblacions d’espècies salvatges en llibertat. La nostra comesa és la conservació de la biodiversitat, evitar la transmissió de malalties a les espècies domèstiques i protegir la salut de les persones. Els animals salvatges es poden veure afectats per malalties infeccioses, parasitàries, toxines, factors antropogènics i canvi mediambientals.  Mitjançant estudis anatomopatològics i forenses i plans de seguiment sanitari, determinem les causes de la mort d’animals salvatges, realitzant vigilància sanitària passiva i activa.  Aquests estudis permeten conèixer les malalties presents en el medi, detectar malalties emergents o re-emergents i la seva possible transmissió entre la fauna, els animals domèstics i l’ésser humà.

Assessorem a institucions públiques i entitats privades en l’anàlisi, l’estudio i la gestió de les poblacions de fauna salvatge, incloent les malalties que les afecten. També proporcionem suport a la resolució dels conflictes relacionats amb fauna salvatge, especialment en la interacció amb l’espècie humana en entorns urbans i periurbans. L’anàlisi ecològica, sanitària i social de les poblacions de fauna salvatge i  la seva relació amb la societat humana permet als responsables prendre decisions sobre la seva gestió informades i fonamentades científicament.

Prop de 30 anys d’experiència i nombrosos estudis avalen al SEFaS en la captura, el maneig, l’estudi de l’estrès i la garantia del benestar de la fauna salvatge que ha de ser capturada i manipulada. Oferim un servei d’assessorament per a la implementació i el desenvolupament de la millor opció de captura i maneig, així com d’avaluació de l’estrès i el benestar dels animals, tant a investigadors com a institucions públiques i privades. La valoració dels mètodes de captura i maneig ha de ser holística i integral, considerant a més dels aspectes mencionats la seguretat del personal, el rendiment, el cost, la factibilitat i l’acceptació social, entre altres.

Si vols saber més sobre els nostres serveis

Vols formar-te amb nosaltres en gestió, maneig, ecologia i patologia de fauna salvatge?

El SEFaS col·labora en la docència del Grau en Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona impartint l’assignatura d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge. Cada any acollim alumnes de Grau, Máster i Doctorat per a la realització de les seves Tesis i de estades, que poden col·laborar amb les diferents activitats del Servei.

També oferim cursos monogràfics i jornades de divulgació científica sobre aspectes veterinaris de la fauna salvatge per a personal relacionat amb la mateixa (tècnics de l’administració, guarderia, caçadors, etc.).