SHCV

El Servei d’Hematologia Clínica Veterinària (*SHCV) és un servei de la Universitat Autònoma de Barcelona, especialitzat en hematologia animal. Se centra en el diagnòstic laboratorial de mostres biològiques, la recerca aplicada en biopatologia clínica d’animals domèstics, salvatges i d’experimentació, la valoració de nous analitzadors hematològics pel seu ús veterinari, el control de qualitat laboratorial i el suport a la docència.

Serveis del SHCV

Analitzem mostres biològiques de diferents espècies animals (hematologia, proves de coagulació i tromboelastografia, anàlisi de líquids corporals, citologia de masses i tipificació de leucèmies). La nostra comesa és proporcionar resultats laboratorials de gran fiabilitat, amb un control estricte de qualitat i traçabilitat.

El SHCV col·labora en la docència de diverses assignatures del Grau en Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Acollim a alumnes que havent-se ja graduat, vulguin obtenir una formació complementària en el laboratori clínic. El nostre laboratori està reconegut pel Europen College *of Veterinary Clinical Pathology per a formar als candidats que vulguin presentar-se a l’examen per a obtenir el títol de Diplomate in Veterinary Clinical Pathology.

Amb gairebé 30 anys d’experiència, donem suport a veterinaris, investigadors i empreses públiques i privades, que ho requereixin, en la interpretació de resultats de dades biopatològics obtinguts de les mostres remeses. Aportem la nostra experiència i suport a les propostes de projectes en temes com la valoració de nous analitzadors hematològics en el mercat o el control de qualitat d’aquests.

Si vols saber més sobre els nostres serveis